Wat doe ik?

Wat is het verschil tussen psychosociale therapie (counseling) en coaching?

Bij psychosociale therapie ligt de nadruk op het aanspreken van het eigen vermogen om je levensvraag inzichtelijk te krijgen en op te lossen.

Dit heeft als voordeel dat de oplossingen die er gevonden worden, jouw oplossingen zijn. Oplossingen die bij jou passen, die voor jou werkzaam zijn.

Naast counseling Maak ik ook gebruik van coaching, een meer actiegerichte vorm van therapie. Hierbij staat “weer in beweging” komen centraal. Oefenen met jouw gevonden oplossingen. Lukt het je werkelijk om deze toe te passen of heb je nog extra inzichten nodig?

Ik ben in staat om vanuit mijn rol als psychosociaal therapeut (counselor) naadloos over te gaan van counseling naar coaching en vice versa.

Naast psychosociaal therapeut werk ik ook als re-integratiecoach en begeleid ik mensen met angst voor de tandarts.