Vergoedingen

Via de werkgever

In veel gevallen reserveert je werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In overleg met je werkgever bestaat de mogelijkheid om dit opleidingsbudget in te zetten voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van een counseling of loopbaancoach traject. Deze trajecten worden vaak als waardevol ervaren.

Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken naar de mogelijkheden.

Via het UWV 

Als je een uitkering ontvangt  kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het UWV. 

Via de belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor counseling of coaching zelf betaalt dan kun je deze kosten inclusief de BTW, mogelijk, als scholings- of bijzondere ziektekosten aftrekken.

Weliswaar moet het doel van het traject hierbij gericht zijn op: 

– verandering van positie
– het op peil houden cq. verbeteren van kennis, vaardigheden of gezondheid die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst

Via de Gemeente (Kindercoaching en – counseling)

Sinds januari 2015 valt de psychische zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar onder de gemeenten. De WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Kijk voor meer informatie en vergoedingsmogelijkheden op de site van de gemeente waar uw kind en de gezaghebbende ouder is ingeschreven.