Klachtenportaal

Klachtenfunctionaris:

Wanneer de cliënt/opdrachtgever en ik gezamenlijk niet uit een dilemma komen, is er een klachtenfunctionaris beschikbaar die gratis is voor cliënten.

De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij/zij de cliënt informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Geschilleninstantie:

Ik ben aangesloten bij de NOBCO en Klachtenportaal Zorg inzake de WKKGZ. Beide hebben een erkende geschilleninstantie.

Tevens ben ik in het bezit van een VOG. (verklaring omtrent gedrag)

JA! Coaching en Counseling is bij de KVK ingeschreven onder nummer: 76832007

BTW-id nummer: NL003139018B64